นั่งร้าน


crossbrace

crossbrace

ฝาครอบนั่งร้าน

ฝาครอบนั่งร้าน

ขาตั้งนั่งร้าน

ขาตั้งนั่งร้าน

นั่งร้านเหล็ก

นั่งร้านเหล็ก

Jack Base

Jack Base

U jack

U jack

ฝาครอบทางเดิน

ฝาครอบทางเดิน

บันไดนั่งร้าน

บันไดนั่งร้าน

เหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง

กองขาตั้งนั่งร้าน

กองขาตั้งนั่งร้าน

กองขาตั้งนั่งร้าน

กองขาตั้งนั่งร้าน

สำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่

สำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่

นั่งร้าน

นั่งร้าน

แผงจราจร 0.8x2.0 m

แผงจราจร 0.8x2.0 m